Telemarkski og skader
Telemarkski er blevet mere og mere populært gennem de sidste 5 år. I forhold til alpin ski, udskiller telemarkski sig væsentlig p.gr.a. forskelligt udstyr, teknik og varierede skiforhold.
Disse faktorer gør, at telemark- skiløberens risiko for skader adskiller sig fra den alpine skiløber.

En retrospektiv undersøgelse af telemarkskiløbere blev udført i Vest Washington i 1994 for at indsamle information omhandlende vaner, demografi, skadesfrekvens og skadestyper samt anvendt udstyr på skadestidspunktet.

Gennem den 5 måneder lange undersøgelsesperiode returnerede 118 (63%) ud af 187 telemarkskiløbere deres svarskema.
Den samlede skadesrate var sammenlignelig med den alpine skadesrate på 10,7/1000 skidage.
(10,7 skader for hver 1000 dage på ski).
Telemarkskiløbere med ringe erfaring havde en højere skadesrate, nemlig på 20/1000 og det samme gældende kvinder: 13,1/1000 skidage.

 

De mest dominerende skader var knæskader (41 procent), hofteskader (13 procent) og tommelskader (12 procent).

De pådragede knæskader ser ud til at være mindre arvorlige end hos alpine skiløbere i forhold til skadesvarighed og den lave operationsrate.

En sammenhæng blev fundet mellem brugen af plastik-forstærket støvler og alvorlige ledbåndsskader i knæet sammenlignet med brugen af læderstøvler.
Ved læderstøvler var knæskaderne mindre heftige.

Kilde: J Sports Med Phys Fitness 1996 Sep; 36.

Tilbage